Název: Metody zhotovování děr do hliníkových profilů se vznikem minimálních otřepů
Další názvy: Methods of making holes in the aluminum profiles with minimum burr formation
Autoři: Bakša, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Sklenička, Josef
Oponent: Zetek, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2618
Klíčová slova: otřepy;vrtání;frézování;hliník;minimalizace otřepů;geometrie nástroje
Klíčová slova v dalším jazyce: burr;drilling;milling;aluminum;burr minimization;tool geometry
Abstrakt: Bakalářská práce je rešerše, která se zabývá možnostmi tvorby děr do hliníkových profilů, tvořením otřepů při vrtání a frézování děr, faktory ovlivňujícími vznik otřepů a možnostmi minimalizace vzni-ku otřepů během zhotovování děr.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is research, which deals with possibilities of making holes in the aluminum profiles, burr formation in drilling and milling holes, factors influencing burr formation and minimizing of burr formation during the making holes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2012_BAKSA_TOMAS.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baksa - posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce584,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baksa - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce738,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baksa - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce354,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2618

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.