Název: Srovnání českých a německých učebnic matematiky pro gymnázia
Další názvy: Comparison of the czech and german textbooks on mathematics for the secondary grammar schools
Autoři: Zeman, Jan
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 218 s. ISBN 978-80-261-0710-1.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26180
ISBN: 978-80-261-0710-1
Klíčová slova: učebnice;matematika;gymnázium;Česká republika;Německo;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: textbooks;mathematics;grammar school;Czech republic;Germany;comparison
Abstrakt: V této práci prozkoumáme české a německé učebnice matematiky pro gymnázia. Porovnáme přitom, jaké jsou mezi nimi obsahové a formální rozdíly při výkladu tématu funkce, přičemž se zaměříme na aplikační úlohy. Zhodnotíme, co by z látky, uvedené v učebnicích, nemělo chybět ani přímo v hodině při výuce a co je naopak nadbytečné. Tím se dotkneme také tématu aktuálnosti českých učebnic, které byly poprvé vydány již zhruba před dvaceti lety. Představíme rozdíly v používání učebnic v obou kulturních prostředích.
Abstrakt v dalším jazyce: In this article, we would strive to present a survey on the Czech and German textbooks for secondary grammar schools. We compare the way, the textbooks present particular topic of functions, and show the differences in subject and form. The aim would be on the application tasks. We give our opinion, what the teacher is supposed to say to the topic direct in the class and what may rest redundant. We would also like to stress the current teaching praxis usability of the Czech textbooks that were first published already 20 years ago. We show the differences in using the textbooks in both cultures also.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zeman.pdfPlný text553,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.