Název: Technologická příprava výroby plechových dílů
Další názvy: Technological preparation of production metal parts
Autoři: Hansalander, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Jan
Oponent: Hnátík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2623
Klíčová slova: výkresová dokumentace;technologická příprava výroby;vysekávací stroj TruPunch 5000R;laser TruLaser 5040;technologický postup
Klíčová slova v dalším jazyce: drawings;technological preparation of production;cutting machine TruPunch 5000R;laser TruLaser 5040;technological process
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologický postup výroby pro danou sestavu za účelem snížení celkových nákladů na výrobu. V první kapitole je zpracování výkresové dokumentace od zákazníka. Dále je seznámení se strojním parkem výrobního podniku. V další kapitole je výpočet využití materiálu a ceny za opracování pro obě dostupné technologie. Následuje zhodnocení obou technologií, kdy se zvolí nejvýhodnější technologie opracování pro každý plechový díl sestavy. V poslední kapitole je vytvořen technologický postup pro celou sestavu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to propose a technological process of production in order to reduce the total cost of production. The first chapter is processing drawing documentation from the customer. Next is the familiarization with machinery park. The next chapter is the calculation of material usage and the cost of processing for both the available technology. Following evaluation of both technologies, which selects the best technology for the processing of each sheet metal part assemblies. In the last chapter is designed technological process for complete set of parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace TPV.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hansalander-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce588,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hansalander - opo BP.PDFPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hansalander-prubeh obhajoby0001.PDFPrůběh obhajoby práce308,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.