Název: Ein Landwirt aus Böhmen während des Dreißigjährigen Krieges: der erzgebirgische Chronist Michel Stüeler und seine landwirtschaftliche Produktion
Další názvy: A peasant from Bohemia during the thirty years’ war: the chronicler of Northern Bohemia Michel Stüeler and his agricultural production
Autoři: Kilián, Jan
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2017, no. 1, p. 1-23.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/khv/about/research/vbhr/archiv.html
http://hdl.handle.net/11025/26231
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: historie;třicetiletá válka;Krupka;Michel Stüeler;zemědělství;pěstování kukuřice;pěstování ovoce
Klíčová slova v dalším jazyce: history;thirty years war;Krupka;Michel Stüeler;agriculture;corn-growing;fruit-growing
Abstrakt v dalším jazyce: The study deals with agricultural production of the burgher of Krupka (Graupen) in Northern Bohemia Michel Stüeler, who was although primarily a craftsman, a tanner, but as a result of the events of the Thirty Years’ War and the demands of the craftsmenworking he paid more and more intensively attention to his fields and gardens. On his agricultural lands grew first of all cereals, nevertheless experimented also with quite new plants, such as potatoes and maize, probably without bigger success. To his favorite activities belonged vegetable-growing and first of all fruit-growing (he grew also grapevine), Stüeler grafted fruit-trees too and bred goodly number of farming animals. His activities such as many the then agricultural experiences noted Stüeler in his diary, which survived in a transcription to this day and was not long ago opened to the public in a scientific edition.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2017)
Články / Articles (KHI)
Číslo 1 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kilian.pdfPlný text112,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.