Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatějka, Jan
dc.contributor.authorHansalander, Tomáš
dc.contributor.refereeHnátík, Jan
dc.date.accepted2012-08-20
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:27Z
dc.date.available2011-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:27Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier49191
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2623
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout technologický postup výroby pro danou sestavu za účelem snížení celkových nákladů na výrobu. V první kapitole je zpracování výkresové dokumentace od zákazníka. Dále je seznámení se strojním parkem výrobního podniku. V další kapitole je výpočet využití materiálu a ceny za opracování pro obě dostupné technologie. Následuje zhodnocení obou technologií, kdy se zvolí nejvýhodnější technologie opracování pro každý plechový díl sestavy. V poslední kapitole je vytvořen technologický postup pro celou sestavu.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýkresová dokumentacecs
dc.subjecttechnologická příprava výrobycs
dc.subjectvysekávací stroj TruPunch 5000Rcs
dc.subjectlaser TruLaser 5040cs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.titleTechnologická příprava výroby plechových dílůcs
dc.title.alternativeTechnological preparation of production metal partsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to propose a technological process of production in order to reduce the total cost of production. The first chapter is processing drawing documentation from the customer. Next is the familiarization with machinery park. The next chapter is the calculation of material usage and the cost of processing for both the available technology. Following evaluation of both technologies, which selects the best technology for the processing of each sheet metal part assemblies. In the last chapter is designed technological process for complete set of parts.en
dc.subject.translateddrawingsen
dc.subject.translatedtechnological preparation of productionen
dc.subject.translatedcutting machine TruPunch 5000Ren
dc.subject.translatedlaser TruLaser 5040en
dc.subject.translatedtechnological processen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace TPV.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Hansalander-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce588,35 kBAdobe PDFView/Open
Hansalander - opo BP.PDFPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hansalander-prubeh obhajoby0001.PDFPrůběh obhajoby práce308,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.