Název: Tvorba technologie obrábění vstřikovací formy s využitím CAD/CAM systému Catia V5
Další názvy: Creation of machining technology of injection molds with using CAD/CAM system Catia V5
Autoři: Hecht, Milan
Vedoucí práce/školitel: Hnátík, Jan
Oponent: Vyšata, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2625
Klíčová slova: CAD/CAM;Catia V5;vstřikování;plasty;frézovací strategie;technologie obrábění
Klíčová slova v dalším jazyce: CAD/CAM;Catia V5;CNC;injection;plastics;milling strategy;machining technology
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je tvorba dvou variantních technologií obrábění dílce vstřikovací formy v zadaném CAD/CAM systému CATIA V5. Tyto technologie budou porovnány a nejvhodnější vybrána. V teoretické části je obecně shrnuta terminologie týkající se vstřikovacích forem. Dále jsou zde obecně popsány technologie a strategie obrábění používané k výrobě tvarových ploch vstřikovacích forem.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor thesis is the creation of two technology of machining injection form in CAD/CAM system Catia V5. These technologies will be compared and the best one will be chosen. In the part of theory there is in general summarized terminology about injection form. There will be also described the technologies and strategies of machining which are used to production of shaped area of injection molds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HECHT_2012.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hecht - posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce524,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hecht - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hecht - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce438,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.