Název: The visit fees and its influence on overall health expenditures: the case of the Czech republic
Autoři: Clark, J. Stephen
Dittrich, Ludwig O.
Stará, Dana
Barták, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2017, č. 2, s. 4-14.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26269
ISSN: 2336-5604 (Online)
1212-3609 (Print)
Klíčová slova: zdravotní péče;pružnost poptávkové ceny;návštěvní poplatky;intenzita služby;přídělový plán
Klíčová slova v dalším jazyce: health care;demand price elasticity;visit fees;service intensity;rationing device
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the paper is to develop a simple demand model of health care services that can explain why the demand for health care services, and hence overall expenditures on health care, can rise with the introduction of visit fees based on real data available publicly in the Czech Republic. One of the most common problems with the costs of health care systems around the world is that they tend to increase expenditures at a rate that is greater than the rate of infl ation. This has led to the introduction of visit fees by governments and/or public, private health care facilities and other health care providers. These fees are meant to rationalize the use of the health care system and slow the growth of health care expenditures. The Ministry of Health of the Czech Republic introduced from 1st January 2008 visit fees as a way to slow the growth of health care expenditures. On the contrary, total health care expenditures increased after the introduction of visit fees. A model of visits and visit intensity is developed, where visits and visit intensity are substitutes. The model shows that the demand for health care services will increase with an increase in the price of visits when the cross price elasticity of demand for visit intensity outweighs the own price elasticity of visits. The fees were abolished with the exception of fee for emergency room visit from 2015. The introduction of a visit fee is a counterproductive rationing device for health care services if it rations a component of overall health care services with a low own price elasticity of demand without rationing a substitute variable (visit intensity) with a higher cross elasticity of demand. Thus, the introduction of a visit fee may induce a sense of entitlement for further health care services per visit on the part of consumers, leading to an increase in overall health care expenditures.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2017)
Číslo 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Clark.pdfPlný text820,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.