Název: Automatic detection of neurons, astrocytes, and layers for NISSL-stained mouse cortex
Autoři: Nosova, Svetlana
Snopova, Ludmila
Turlapov, Vadim
Citace zdrojového dokumentu: Journal of WSCG. 2017, vol. 25, no. 2, p. 143-150.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: article
článek
URI: wscg.zcu.cz/WSCG2017/!_2017_Journal_WSCG-No-2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26292
ISSN: 1213-6972 (print)
1213-6980 (CD-ROM)
1213-6964 (on-line)
Klíčová slova: zpracování obrazu;automatická detekce;optická mikroskopie;NISSL-barvení;myší mozková kůra;vrstvy kůry;neuron;astrocyt;předběžné zpracování;morfologické rysy
Klíčová slova v dalším jazyce: image processing;automatic detection;optical microscopy;NISSL-staining;mouse cortex;cortex layers;neuron;astrocyte;preprocessing;morphology features
Abstrakt v dalším jazyce: We present an image processing algorithm for automatic detection of cortex layers and cells from optical microscopy images for Nissl-stained mouse brain. For every layer of cortex we automatically detect a shape and localization of following cortex cells type: neurons of molecular layer, pyramidal neurons, stellate neurons, and astrocytes. The algorithm includes the steps of: preprocessing, neurons and astrocytes localization, neurons classification, refined cortex layer detection, neurons reclassification. For preprocessing we use converting to gray image, Gaussian blurring, converting to black-white image after background removing, and rough estimate of layers. We use morphological operations with variation radius of structure element for neurons localization and neurons classification.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 25, Number 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nosova.pdfPlný text2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.