Title: Moderní metody zpracování nástrojových ocelí
Other Titles: Modern treatment methods of tool steels
Authors: Nižňanská, Jana
Advisor: Kraus, Václav
Referee: Hájek, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2630
Keywords: nástrojová ocel;klasické tepelné zpracování;chemicko-tepelné zpracování;nitridace;metalografie;tvrdost;GDOES;Mercedes test;impact test;kryogenní tepelné zpracování;mikrotvrdost
Keywords in different language: tool steel;classic heat treatment;chemical-heat treatment;nitriding;metallography;hardness;GDOES;Mercedes test;impact test;cryogenic heat treatment;microhardness
Abstract: Cílem bakalářské práce je porovnání vlastností dvou zkoušených nástrojových ocelí X37CrMoV5-1 (ČSN 41 9552) a HS6-5-2-5 (ČSN 41 9852) po klasickém a kryogenním tepelném zpracování, dále zhodnotit vliv nitridace po odlišném tepelném zpracování metodami: měření tvrdosti a mikrotvrdosti (Vickersova metoda), metalografický rozbor (světelná a řádkovací elektronová mikroskopie), GDOES, Mercedes test a Impact test.
Abstract in different language: The aim of this work is to compare characteristics of two tested tool steels X37CrMoV5-1 (19 552) and HS6-5-2-5 (19 852) after the classic and the cryogenic heat treatment, further to evaluate the effect of nitriding after different heat treatment methods: hardness and microhardness (Vickers method), metallographic analysis (light microscopy, scanning electron microscopy), GDOES, Mercedes test and Impact test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NIZNANSKA_2012.pdfPlný text práce11,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Niznanska_12.tifPosudek vedoucího práce49,72 kBTIFFView/Open
OP_Niznanska_12.tifPosudek oponenta práce86,13 kBTIFFView/Open
Prubeh_Niznanska.tifPrůběh obhajoby práce30,93 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.