Název: Moderní metody zpracování nástrojových ocelí
Další názvy: Modern treatment methods of tool steels
Autoři: Nižňanská, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kraus, Václav
Oponent: Hájek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2630
Klíčová slova: nástrojová ocel;klasické tepelné zpracování;chemicko-tepelné zpracování;nitridace;metalografie;tvrdost;GDOES;Mercedes test;impact test;kryogenní tepelné zpracování;mikrotvrdost
Klíčová slova v dalším jazyce: tool steel;classic heat treatment;chemical-heat treatment;nitriding;metallography;hardness;GDOES;Mercedes test;impact test;cryogenic heat treatment;microhardness
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je porovnání vlastností dvou zkoušených nástrojových ocelí X37CrMoV5-1 (ČSN 41 9552) a HS6-5-2-5 (ČSN 41 9852) po klasickém a kryogenním tepelném zpracování, dále zhodnotit vliv nitridace po odlišném tepelném zpracování metodami: měření tvrdosti a mikrotvrdosti (Vickersova metoda), metalografický rozbor (světelná a řádkovací elektronová mikroskopie), GDOES, Mercedes test a Impact test.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to compare characteristics of two tested tool steels X37CrMoV5-1 (19 552) and HS6-5-2-5 (19 852) after the classic and the cryogenic heat treatment, further to evaluate the effect of nitriding after different heat treatment methods: hardness and microhardness (Vickers method), metallographic analysis (light microscopy, scanning electron microscopy), GDOES, Mercedes test and Impact test.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_NIZNANSKA_2012.pdfPlný text práce11,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Niznanska_12.tifPosudek vedoucího práce49,72 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Niznanska_12.tifPosudek oponenta práce86,13 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Niznanska.tifPrůběh obhajoby práce30,93 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.