Název: Hodnocení (ne)zajímavosti asociačních pravidel za využití báze znalostí
Autoři: Duben, Přemysl Václav
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 61-66. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26337
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: asociační pravidla;následné zpracování;podobnost asociačních pravidel;báze znalostí;EasyMiner
Klíčová slova v dalším jazyce: association rules;postprocessing;similarity of association rules;knowledge base;EasyMiner
Abstrakt: Dolování asociačních pravidel je jednou z populárních data minin-gových metod, prostřednictvím které lze objevovat zajímavé vztahy v datech. Asociační pravidla jsou využitelná nejen pro analýzu chování zákazníků, ale ta-ké pro tvorbu klasifikačních modelů či pro detekci výjimek. Algoritmy pro hle-dání asociačních pravidel mají však také jednu nevýhodu – velké množství na-lézaných výsledků. Při ručním řešení analytické otázky se musí data miningový expert probrat velkým množstvím pravidel a vybrat z nich jen ta opravdu zají-mavá. V rámci tohoto příspěvku je představena metoda výběru (ne)zajímavých asociačních pravidel dle jejich podobnosti s pravidly dříve vybranými do báze znalostí. Tato metoda postprocessingu je implementována ve webovém data miningovém systému EasyMiner.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Duben.pdfPlný text578,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.