Název: Interaktívna vizualizácia hierarchických štruktúr
Autoři: Smatana, Miroslav
Butka, Peter
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 125-130. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26349
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: dynamická vizualizace;hierarchické struktury;formální konceptová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamic visualization;hierarchical structures;formal conceptual analysis
Abstrakt v dalším jazyce: V súčasnosti existuje množstvo dát v digitálnej podobe. Tieto dáta obsahujú informácie, ktoré môžu byť potencionálne užitočné napr. pre spoloč-nosti pri podpore rozhodovania. Na extrakciu informácií z dát je možné použiť širokú škálu metód analýzy dát. Problémom pri analýze dát je interpretácia jej výsledkov koncovým používateľom, tak aby získané informácie dokázali po-chopiť a následne vhodným spôsobom využiť. Jednou z možností ako čo naj-rýchlejšie porozumieť výsledkom je ich transformácia do grafickej podoby. Preto sa v tomto článku zameriame na prezentáciu rozličných vizualizačných techník určených na vizualizáciu výsledkov získaných z hierarchických metód analýzy dát akou je napr. formálna konceptová analýza.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Smatana.pdfPlný text551,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.