Název: Automatizace klasifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru
Autoři: Zamazal, Ondřej
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 141-145. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26352
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: evropský projekt;číselník;strojové učení;klasifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: european project;dial;machine learning;classification
Abstrakt: Finanční prostředky Evropské unie do vytváření pracovních míst, do evropské ekonomiky a životního prostředí jsou poskytovány prostřednictvím pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Ačkoliv EU má pro kategorizaci jednotlivých projektů jednotný kategorizační systém, tak jednotlivé členské země EU používají různé své vlastní kategorizační systémy. Některé země již přímo používají nový kategorizační systém, ale mnohé země takto stále ještě nepostupují. V dostupných datasetech o evropských projektech tak zůstává značné množství projektů nezařazeno s ohledem na jednotný kate-gorizační systém EU. Cílem této práce je vyzkoušení možnosti automatické kla-sifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru. Podpora automatickou klasi-fikací by podpořila fiskální analýzy.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zamazal.pdfPlný text463,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.