Title: Automatizace klasifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru
Authors: Zamazal, Ondřej
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 141-145. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26352
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: evropský projekt;číselník;strojové učení;klasifikace
Keywords in different language: european project;dial;machine learning;classification
Abstract: Finanční prostředky Evropské unie do vytváření pracovních míst, do evropské ekonomiky a životního prostředí jsou poskytovány prostřednictvím pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Ačkoliv EU má pro kategorizaci jednotlivých projektů jednotný kategorizační systém, tak jednotlivé členské země EU používají různé své vlastní kategorizační systémy. Některé země již přímo používají nový kategorizační systém, ale mnohé země takto stále ještě nepostupují. V dostupných datasetech o evropských projektech tak zůstává značné množství projektů nezařazeno s ohledem na jednotný kate-gorizační systém EU. Cílem této práce je vyzkoušení možnosti automatické kla-sifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru. Podpora automatickou klasi-fikací by podpořila fiskální analýzy.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamazal.pdfPlný text463,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.