Title: Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií
Authors: Svátek, Vojtěch
Zamazal, Ondřej
Vacura, Miroslav
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 146-150. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26353
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: ontologie;sémantický web;propojená data;kategorizace
Keywords in different language: ontology;semantic web;linked data;categorization
Abstract: Přepoužívání ontologií je jedním z předpokladů efektivního využí-vání propojených dat na sémantickém webu. Výběr ontologie pro přepoužití bývá v současnosti založen na textovém vyhledávání a metrikách popularity on-tologie. Kritériem přepoužitelnosti ontologie však může být i její schopnost vy-jádřit podkategorie klíčových tříd objektů z aktuální datové sady, tzv. fokuso-vých tříd. Tuto schopnost navrhujeme kvantifikovat pomocí fokusované katego-rizační síly ontologie: míry odvozené z velikosti množiny binárních možností, které model nabízí pro kategorizaci objektů již přiřazených k obecnější fokuso-vé třídě. Přepoužitelnými podkategoriemi mohou být i složené konceptové vý-razy, a to s různou mírou jistoty, která se promítá do váhových koeficientů pou-žívaných ve výpočtu kategorizační síly. Pravděpodobnost, s jakou je výraz pře-použitelnou kategorií, můžeme odhadovat mj. na základě hodnocení lidskými respondenty.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatek.pdfPlný text692,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.