Název: Predikcia spotových cien elektriny
Autoři: Magyar, Róbert
Rozinajová, Viera
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 162-165. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26356
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: predikce;umělá inteligence;znalosti;spotové ceny elekřriny
Klíčová slova v dalším jazyce: prediction;artificial intelligence;knowledge;spot electricity prices
Abstrakt v dalším jazyce: Každodenné rozhodovanie účastníkov v biznise si vyžaduje informá-cie o budúcom vývoji určitej premennej dôležitej pre biznis. Dostatočne presná predikcia prináša nové príležitosti modifikácie nákupných a predajných stratégií a lepšiu možnosť kontrolovania rizika. Aplikáciou prístupov objavovania zna-lostí a umelej inteligencie dokážeme vytvárať zaujímavé prediktívne modely využiteľné v mnohých doménach. Naozajstná výzva sa ale nachádza v zakomponovaní týchto nástrojov do skúmania správania sa predpovedanej spojitej premennej, ktorá je charakteristická krátkodobými skokmi. V tomto článku prezentujeme úvodný návrh riešenia problému krátkodobých skokov v doméne spotových cien elektriny.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Magyar.pdfPlný text601,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26356

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.