Title: Exploračná analýza medicínskych záznamov
Authors: Babič, František
Vadovský, Michal
Paralič, Michal
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 166-170. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26357
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: medicínské záznamy;logistická regrese;intervalová spolehlivost
Keywords in different language: medical records;logistic regression;interval reliability
Abstract in different language: Medicínska diagnostika predstavuje komplexný proces pozostávajúci z množstva vstupov a potenciálnych závislostí, ktoré môžu v konečnom dôsled-ku ovplyvniť správnosť výsledku a následnú liečbu. Dátová analytika a príbuzné domény ako štatistika alebo umelá inteligencia môžu byť v tomto smere nápomocné, ak sú k dispozícii medicínske záznamy v elektronickej po-dobe. V našom prípade sme sa zamerali na jedno z vážnych civilizačných ocho-rení s názvom Metabolický syndróm a jeho výskyt u hypertenzívnych žien v menopauze. V rámci tejto úlohy sme už realizovali viacero predikčných expe-rimentov, ale v tomto článku popíšeme práve analýzu potenciálne existujúcej závislosti medzi cieľovou diagnózou a skupinami vstupných faktorov určenými spolupracujúcim medicínskym expertom. Na tento účel sme použili logistickú regresiu a dosiahnuté výsledky sme overili prostredníctvom experta a existujúcich prác.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babic.pdfPlný text690,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.