Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.authorMarchevka, Petr
dc.contributor.refereeDuchek, Petr
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-11-05T11:57:17Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T11:57:17Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier46632
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2636
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na laserově indukovanou syntézu nanokompozitních materiálů na bázi Ge-C, Te-C, které vykazují polovodivý charakter. Nanokompozitní materiály byly deponovány pomocí pulsní laserové ablace Te a Ge terče za současného rozkladu hexanu v dielektrickém průrazu. Získané deposity byly analyzovány optickou mikroskopií, SEM/EDX, Ramanovou spektroskopií a rentgenovou difrakcí.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpulzní laserová ablacecs
dc.subjectdielektrický průrazcs
dc.subjectnanokompozitcs
dc.subjectSEM/EDXcs
dc.subjectRamanova spektroskopiecs
dc.subjectrentgenová difrakcecs
dc.titleSyntéza nanokompozitních materiálů na bázi kov-uhlík laserovou ablacícs
dc.title.alternativeFormation of nanocomposite material based on metal-carbon using laser ablationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on laser induced synthesis of nanocomposites based on semiconducting Ge-C and Te-C. These deposits were created using pulse laser ablation of Te and Ge target by simultaneous decomposition of hexane of dielectric breakdown. Obtained deposits we analyzed by optical microscopy, SEM/EDX, Raman spectroscopy and XRD.en
dc.subject.translatedlaser pulse ablationen
dc.subject.translateddielectric breakdownen
dc.subject.translatednanocompositeen
dc.subject.translatedSEM/EDXen
dc.subject.translatedRaman spectroscopyen
dc.subject.translatedXRDen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Marchevka Petr.pdfPlný text práce10,21 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Marchevka.tifPosudek vedoucího práce179,76 kBTIFFView/Open
OP_Marchevka.tifPosudek oponenta práce133,25 kBTIFFView/Open
Prubeh_Marchevka.tifPrůběh obhajoby práce37,07 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.