Název: Vliv integrity povrchu na mechanické vlastnosti
Další názvy: Influence of surface integrity on the mechanical properties
Autoři: Auterský, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Oponent: Kaiser, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2638
Klíčová slova: Integrita povrchu;drsnost povrchu;únava materiálu;ČSN 19 436
Klíčová slova v dalším jazyce: Surface integrity;surface roughness;matriál fatigue ČSN 19 436
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vztahem drsnosti povrchu a metod obrábění na únavové vlastnosti materiálu. Je rozdělena na teoretickou část, kde je popsána integrita povrchu a prakticko část, kde byla provedeno měření drsností povrchu a únavové zkoušky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the relationship between surface roughness and machining methods for fatigue properties of the material. It is divided into a theoretical part where the integrity of the surface is described and a practical part, where it was necessary to measure surface roughness and fatigue tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Autersky.pdfPlný text práce10,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Autersky.tifPosudek vedoucího práce133,43 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Autersky.tifPosudek oponenta práce192,57 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Autersky.tifPrůběh obhajoby práce52,23 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2638

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.