Název: Vliv stárnutí na elektrické vlastnosti nanokompozitů epoxid/SiO2
Další názvy: Ageing influence on electrical properties of nanocomposites epoxy/SiO2
Autoři: Michal, Ondřej
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 26. – 27. října 2017. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 202 s. ISBN 978–80–261–0712–5.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26484
ISBN: 978–80–261–0712–5
Klíčová slova: polymer;kompozit;nanokompozit;nanotechnologie;TSA220;SiO2;izolace;vnitřní odpor;termické stárnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: polymer;composite;nanocomposite;nanotechnology;TSA220;SiO2;insulation;internal resistivity;thermal aging
Abstrakt v dalším jazyce: This article deals with electro insulating materials and their modifications using nanofillers. Nanocomposites have the potential in the future to replace conventional insulating systems of rotating electrical machines. However, for the introduction of these materials into practical applications in industry, it is necessary to investigate the impact of nanofillers on their durability and electrical properties.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2017
2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal.pdfPlný text770,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.