Title: Vliv velikosti přenášeného výkonu a délky vedení na proudovou nesymetrii netransponovaného kombinovaného vedení 2x400 kV + 2x110 kV
Other Titles: Influence of the value of transmitted power and line length on the current asymmetry of non-transposed combined transmission line 2x400 kV + 2x110 kV
Authors: Nazarčík, Tomáš
Citation: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [10-14].
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26495
ISBN: 978–80–261–0516–9
Keywords: netransponovaná přenosová linka;fázová proudová asymetrie;vzájemné spojky
Keywords in different language: non-transposed transmission line;phase current asymmetry;mutual couplings
Abstract in different language: This article is concerned with the phase current asymmetry on the combined non-transposed transmission line that carries circuits of different voltages. The current asymmetry has been analyzed on the created two-port transmission line model, which allows taking into account the mutual inductive and capacitive couplings between the conductors. The performed calculations observed the dependency of the current asymmetry on the value of transmitted power and the line length.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:2016
2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarcik.pdfPlný text486,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.