Název: Vliv velikosti přenášeného výkonu a délky vedení na proudovou nesymetrii netransponovaného kombinovaného vedení 2x400 kV + 2x110 kV
Další názvy: Influence of the value of transmitted power and line length on the current asymmetry of non-transposed combined transmission line 2x400 kV + 2x110 kV
Autoři: Nazarčík, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26495
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: netransponovaná přenosová linka;fázová proudová asymetrie;vzájemné spojky
Klíčová slova v dalším jazyce: non-transposed transmission line;phase current asymmetry;mutual couplings
Abstrakt v dalším jazyce: This article is concerned with the phase current asymmetry on the combined non-transposed transmission line that carries circuits of different voltages. The current asymmetry has been analyzed on the created two-port transmission line model, which allows taking into account the mutual inductive and capacitive couplings between the conductors. The performed calculations observed the dependency of the current asymmetry on the value of transmitted power and the line length.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nazarcik.pdfPlný text486,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26495

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.