Název: Výpočet hustoty tepelných toků z metalické části coria
Další názvy: Computation of heat fluxes from metallic part of corium
Autoři: Hrbek, Jan
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26496
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: indukční tavení;tepelné pole;tepelný tok;indukční pec
Klíčová slova v dalším jazyce: induction melting;thermal field;heat flux;induction furnace
Abstrakt v dalším jazyce: The article deals with numerical calculations of a heat flux from molten stainless steel (representing a metallic part of a corium) through a calorimeter wall. The problem is solved using the heat transfer equation with defined boundary conditions. The calculation results are discussed considering the preparation of experiments focused on studying severe nuclear accidents in the Cold Crucible Laboratory at CV Řež.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrbek.pdfPlný text299,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26496

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.