Název: Napěťový střídač s SiC moduly
Další názvy: Voltage converter with SiC modules
Autoři: Zavřel, Martin
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26500
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: schéma zapojení ovladače;dimenzování stejnosměrného obvodu;numerická simulace;tištěný spoj;vybraný chladič
Klíčová slova v dalším jazyce: circuit scheme of driver;dimensioning of DC circuit;numerical simulation;printed circuit board;selected radiator
Abstrakt v dalším jazyce: This topic is focused on issue of proposal, constructing and commissioning of voltage inverter with SiC (Silicon-Carbide) modules for needs of electric kart. The base of proposal are in the numerical simulation of inverter (thus on calculation ratios of voltage, current, losses and warming in the case of selected cooler) and in the design of printed circuit boards and in the 3-D design of whole model. The important parameters for design this inverter are: as least weight as possible and as more efficiency as possible.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zavrel.pdfPlný text534,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26500

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.