Název: Možnosti zjednodušování teplotního modelu transformátoru pro trakční použití
Další názvy: The possibilities of the simplifying of the thermal model of the transformer for traction use
Autoři: Veg, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26502
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: tepelný model;výkonový transformátor;jádra transformátorů;trakční transformátor;tepelná analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal model;power transformer;transformer cores;traction transformer;thermal analysis
Abstrakt v dalším jazyce: This article deals with the thermal analysis of traction transformer. The traction transformers are special kind of the transformers. The windings have lots of voltage terminals for various voltage levels and various supply systems. In the article is described the thermal mathematical model of the traction transformer. The possibilities of simplification of calculation model and high accuracy of simulation results compared with reality.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veg.pdfPlný text468,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.