Název: Vyhodnocení vlivu lokálních výroben na výkonové a proudové poměry podél propojených vývodů 22 kV
Další názvy: Evaluation of impact of distributed sources on power and current flows along the 22 kV interconnected feeders
Autoři: Vykuka, Roman
Tesařová, Miloslava
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26505
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: distribuované zdroje;napojení podavače;analýza výkonu;systém sledování širokého prostoru
Klíčová slova v dalším jazyce: distributed sources;feeders interconnection;power flow analysis;wide area monitoring system
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the evaluation of impact of distributed sources on power and current flows along the 22 kV interconnected feeders fed from different substations.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vykuka.pdfPlný text657,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26505

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.