Název: Charakteristiky impulzního generátoru v závislosti na typu zátěže
Další názvy: Characteristics of the impulse generator depending on the load type
Autoři: Veisheipl, Karel
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [140-144].
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/26521
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: kapacitní zatížení;impulsní generátor;bleskové impulzní napětí;vícestupňový generátor;simulace;omezení časových parametrů
Klíčová slova v dalším jazyce: capacity load;impulse generator;lightning-impulse voltage;multi-stage generator;simulation;time parameters limitations
Abstrakt v dalším jazyce: During practical measurements with the impulse generator, time parameters of the lightning-impulse voltage can be affected by test object’s parameters like high capacitance. To quickly ensure that those time parameters are still according to the standards, it is good to support those practical measurements by simulations that can help to determine generator’s limitations.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KEE)
2016
2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veisheipl.pdfPlný text475,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.