Title: Předzpracování a 3D segmentace lékařských obrazových dat
Other Titles: Preprocessing and segmentation of 3D medical image data
Authors: Špatenka, Pavel
Advisor: Ryba, Tomáš
Referee: Jiřík, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2653
Keywords: zpracování obrazu;segmentace;lékařské zobrazování;DICOM;GrowCut;mean shift;prahování;Otsuova metoda;narůstání oblasti;Kuwaharův filtr
Keywords in different language: image processing;segmentation;medical imaging;DICOM;GrowCut;mean shift;thresholding;Otsu's method;region growing;Kuwahara filter
Abstract: Tato diplomová práce byla vytvořena v rámci projektu Queetech na Katedře kybernetiky a zabývá se předzpracováním a 3D segmentací lékařských obrazových dat. Popisuje lékařské zobrazovací metody a formát DICOM pro ukládání lékařských obrazových dat a vysvětluje některé metody předzpracování a segmentace obrazu. Ukazuje výsledky kombinace různých metod předzpracování a segmentace aplikovaných na 3D snímky počítačového tomografu.
Abstract in different language: This Master Thesis has been written under the Queetech project at the Department of Cybernetics and deals with preprocessing and segmentation of 3D medical image data. It describes medical imaging methods and DICOM format for storing medical image data and explains some of the preprocessing and image segmentation methods. It shows results of a combination of different preprocessing and segmentation methods applied to 3D computer tomography images.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Spatenka.pdfPlný text práce9,03 MBAdobe PDFView/Open
Spatenka-v.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Spatenka-o.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Spatenka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.