Název: Předzpracování a 3D segmentace lékařských obrazových dat
Další názvy: Preprocessing and segmentation of 3D medical image data
Autoři: Špatenka, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Tomáš
Oponent: Jiřík, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2653
Klíčová slova: zpracování obrazu;segmentace;lékařské zobrazování;DICOM;GrowCut;mean shift;prahování;Otsuova metoda;narůstání oblasti;Kuwaharův filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: image processing;segmentation;medical imaging;DICOM;GrowCut;mean shift;thresholding;Otsu's method;region growing;Kuwahara filter
Abstrakt: Tato diplomová práce byla vytvořena v rámci projektu Queetech na Katedře kybernetiky a zabývá se předzpracováním a 3D segmentací lékařských obrazových dat. Popisuje lékařské zobrazovací metody a formát DICOM pro ukládání lékařských obrazových dat a vysvětluje některé metody předzpracování a segmentace obrazu. Ukazuje výsledky kombinace různých metod předzpracování a segmentace aplikovaných na 3D snímky počítačového tomografu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master Thesis has been written under the Queetech project at the Department of Cybernetics and deals with preprocessing and segmentation of 3D medical image data. It describes medical imaging methods and DICOM format for storing medical image data and explains some of the preprocessing and image segmentation methods. It shows results of a combination of different preprocessing and segmentation methods applied to 3D computer tomography images.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Spatenka.pdfPlný text práce9,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spatenka-v.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spatenka-o.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spatenka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.