Název: Textrody pro dlouhodobé měření EKG integrované ve Smart textiliích
Další názvy: Textrodes for long-term measurement of ECG integrated in smart textiles
Autoři: Bystřický, Tomáš
Soukup, Radek
Hamáček, Aleš
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26532
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: smart textilie;textilní elektrody;měření;elektrokardiograf;sledování zdravotní péče;techniky tkaní;vyšívací techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: smart textile;textile electrodes;measurement;electrocardiograph;health care monitoring;woven technique;embroidered technique
Abstrakt v dalším jazyce: This paper presents research and development of fully integrated textile electrodes for continuous measurement of electrocardiograph (ECG) signals. These Textrodes are fully integrated, skin friendly, antibacterial, flexible and washable. In close cooperation with two SME textile companies were done woven and embroidered electrodes integrated in a sport top, chest strap and functional T-shirt. Textile electrodes brings more comfort and freedom for patients, convalescents and athletes too, during long term monitoring of physiological signals.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bystricky.pdfPlný text992,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26532

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.