Title: Vyhledávání slov v rozsáhlém archívu mluvené řeči
Other Titles: Spoken term detection in a large spoken archive
Authors: Vavruška, Jan
Advisor: Švec, Jan
Referee: Ircing, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2655
Keywords: vyhledávání slov v řečovém archivu;automatické rozpoznávání řeči;slovní a fonémové mřížky;vážené konečné automaty a transducery;projekt MALACH;STDTools;OpenFST
Keywords in different language: spoken term detection;automatic speech recognition;word and phoneme lattices;weighted finite-state automata and transducers;STDTools;OpenFST;project MALACH
Abstract: Tato práce se zabývá metodami pro úlohu vyhledávání slov v rozsáhlém archivu mluvené řeči. Vyhledávání v takovém archivu je umožněno prostřednictvím indexace slovních a fonémových mřížek, které jsou výstupem systému automatického rozpoznávání řeči. Hlavním cílem práce bylo nastudovat a aplikovat přístup k indexaci a vyhledávání v mřížkách s využitím teorie vážených konečných automatů a nástrojů STDTools. Následně jej pak otestovat na zvolených experimentálních datech a porovnat se systémem, založeným na indexaci vybraných mřížkových hran. Porovnávání probíhalo vyhodnocením přístupu z hlediska jeho přesnosti, rychlosti vyhledávání a nároků na datový prostor.
Abstract in different language: The focus of this thesis is the Spoken Term Detection (STD) task whose aim is to index and search word and phoneme lattices resulting from the Automatic Speech Recognition (ASR) system. The main goal of this thesis was to thoroughly familiarize with the theory of weighted finite-state automata (WFSA) and then implement a spoken term detection system using existing software framework (STDTools). Consequently, the implemented system has been tested on the large real-world data and results were compared with the existing STD engine developed previously within the research group. The comparison was based on the evaluation of precision, search time and also data storage requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU-FAV-KKY-Vavruska-DP.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
vavruska-v.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
vavruska-o.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vavruska-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.