Název: Identifikace poměrného útlumu lopatek z experimentálně naměřených dat
Další názvy: Blade relative damping identification from experimentally measured data
Autoři: Zimmermann, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Liška, Jindřich
Oponent: Kubín, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2657
Klíčová slova: poměrný útlum;vibrace;MATLAB;Simulink;logaritmický dekremet;odhad parametrů systému;modální analýza;kritické pásmo
Klíčová slova v dalším jazyce: relative damping;vibration;MATLAB;Simulink;logarithmic decrement;estimation of system parameters;modal analysis;critical band
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodami odhadu poměrného útlumu. Jedná se o metody z oblasti signálové analýzy. V první části jsou zvolené metody testovány na jednoduchém referenčním modelu a následně pak aplikovány na reálná experimentálně naměřená data. V závěru práce je provedeno zhodnocení metod z pohledu jejich využití v technické praxi a je poukázáno na klady a zápory jednotlivých metod. Všechny algoritmy a výpočty byly naprogramovány a testovány v programovém prostředí MATLAB.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with methods of damping ratio estimation. These are the methods from the signal analysis domain. In the first part, the selected method are tested on a simple reference model, and subsequently applied to real experimentally measured data. The conclusion is an assessment of methods in terms of their use in engineering practice, and pointed out the pros and cons of each method. All algorithms and calculations were programmed and tested in Matlab.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKY) / Theses (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Pavel_Zimmermann_2012.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimmermann-v.pdfPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimmermann-o.pdfPosudek oponenta práce4,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimmermann-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.