Title: Perspektivní technologie elektroniky
Other Titles: Vapours and gasses sensors based on phthalocyanines
Authors: Džugan, Tomáš
Advisor: Hamáček, Aleš
Skočil, Vlastimil
Referee: Urbánek, Jan
Hudec, Lubomír
Nešpůrek, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2658
Keywords: senzor par a plynu;ftalocyanin;polovodičový senzor;organické vodivé materiály;metoda rotačního lití
Keywords in different language: gas and vapor sensors;phthalocyanines;semiconductor sensor;organic conductive materials;spin coating
Abstract: Tato práce se zabývá využitím organických materiálů pro senzory par a plynů. První část práce se zabývá současným stavem senzorů par a plynů. Jsou zde definovány základní parametry senzorů a principy jejich funkce. V druhé části se práce detailně zabývá polovodičovými senzory, jejich topologií a různými druhy citlivých vrstev. Tyto vrstvy mohou být tvořeny anorganickými materiály nebo organickými materiály. Využitím ftalocyaninu pro citlivou vrstvu vlhkostního senzoru se zabývá další část práce. Byl studován vliv relativní vlhkosti a dalších analytů na elektrické vlastnosti vrstvy ftalocyaninu. Také byla zjištěna stabilita vrstvy senzorového elementu. Výsledky experimentů a jejich praktické využití jsou uvedeny v závěru práce.
Abstract in different language: This paper deals with the usage of organic materials in gas and vapor sensors. The present state of gas and vapor sensors is described in the first part of the thesis. Basic parameters of sensors and their functional principles are also defined. The second part of thesis deals with the semiconductor sensors. Theirs topology and different types of sensitive layers are discussed. Inorganic or organic substances could be used as materials for sensitive layers. The subsequent part of this thesis is focused on the utilization of phthalocyanines as sensitive layers in humidity sensors. The impact of humidity and another analytes on electrical properties of sensor elements was observed. The stability of sensor elements was observed too. Finally the results of experiments and their practical applications are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Dzugan.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFView/Open
dzugan publ.pdfPosudek vedoucího práce963,13 kBAdobe PDFView/Open
dzugan opon.pdfPosudek oponenta práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
dzugan zapis.pdfPrůběh obhajoby práce705,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.