Název: Business system as an equilibrium of intention and causality
Autoři: Řepa, Václav
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2017, č. 4, s. 219-235.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26621
ISSN: 2336-5604 (Online)
1212-3609 (Print)
Klíčová slova: řízení podnikových procesů;modelování podnikových procesů;konceptuální modelování;ontologie;kybernetika
Klíčová slova v dalším jazyce: business process management;business process modeling;conceptual modeling;ontology;cybernetics
Abstrakt v dalším jazyce: The article is aimed to draw the attention to the essential features of the business processes and business systems in the context of their modeling. We follow the root ideas of cybernetics in order to explain the concept of intentionality and its consequences in business system modeling as well as its impact on the business process modeling methodology and language. Possible way of refl ecting these ideas in the business processes modeling methodology is outlined using the example of the process meta-model and business process patterns from the MMABP methodology. Then the concept of causality in business systems is explained and relevant informatics theories and techniques for modeling the real world causality are introduced in this context. Particular attention is paid to the topic of relationships between both basic types of the business system models: intentional business process and causal ontology model. General rules and principles of the consistency of models are discussed together with their methodological consequences. Basic types of the consistency of models – completeness and correctness – are identifi ed and also the specifi c topic of ‘structural consistency’ is introduced in this context. In the conclusions section the needed refl ection of these essential features in the modeling languages and methodology is analyzed and the basic insuffi ciencies of the contemporary approaches to the business process modeling are pointed out together with the outline of possible ways of their overcoming. As the main challenges in the fi eld of business process modeling methodology and languages we particularly identify the need for respecting all consequences of the fact that business process has to be always taken as a purposeful process as well as the need for implementing the self-perception of the process in order to allow it achieving the higher orders of prediction.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2017)
Číslo 4 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Repa.pdfPlný text2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26621

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.