Název: Ergonomické studie v logistice
Další názvy: Ergonomic studies in logistics
Autoři: Němcová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Oponent: Kába Martin, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26624
Klíčová slova: ergonomie;pracovní poloha;manipulace s břemeny;ocra;nordic questionnaire;rula;niosh;tecnomatic jack.
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;working position;handling of loads;ocra;nordic questionnaire;rula;niosh;tecnomatic jack.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá oblastí ergonomie ve vybrané společnosti. První část práce je zaměřena na teoretická východiska řešené problematiky. Následně seznamuje se společností a vybranými pracovišti. Dále práce popisuje provedené analýzy pomocí zvolených ergonomických metod a jejich výsledky. Cílem práce je navržení vhodných zlepšení a úprav pracovišť.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the ergonomics in selected company. In the first part of thesis focuses on the theoretical recourse of solved problems. Subsequently, the thesis is introduced with company and selected workplaces. The thesis further describes the analyzes chosen ergonomic methods and their results. The aim of thesis is proposing of suitable improvements and alteration of workplaces.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 31. 05. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Lucie_Nemcova.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hodnoceni_DP_Nemcova.pdfPosudek vedoucího práce545,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Nemcova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oduvodneni_nezverejneni.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP487,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Obhajoby_DP_Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce830,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26624

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.