Název: Návrh nového uspořádání výrobních prostor
Další názvy: Proposal for new spatial arrangement
Autoři: Kratochvílová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Oponent: Sigmundová Barbora, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26626
Klíčová slova: uspořádání;layout;cesty;logistika
Klíčová slova v dalším jazyce: arrangement;layout;ways;logistics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového uspořádání výrobních prostor. Práce je řešena v Tachovské společnosti, která zamýšlí rozšířit současnou výrobní halu o další. Byl vytvořen detailní návrh s uspořádáním strojů a zařízení, uspořádání jednotlivých úseků jak v současné, tak i v požadované nové hale na základě provedených analýz pro převoz mezi sektory. Také zahrnuje navržení interních a externích cest. Návrh řeší i problémy ve výrobě ohledně malého prostoru mezi výrobními stroji a v uličkách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a proposal for a new spatial arrangement. The thesis is solved in a company in Tachov, which intends to extend the current production hall further. A detailed proposal was created with an arrangement of machines and devices, an arrangement of individual sections in both the current and the wanted new hall based on the analyses performed for the transport between sections. The thesis also includes a proposal for internal and external ways. The proposal solves the issues in manufactory concerning small space between the machines and in the alleys.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Veronika_Kratochvilova_2017.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Kratochvilova.pdfPosudek vedoucího práce590,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Kratochvilova.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce881,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.