Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBureš Marek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKratochvílová, Veronika
dc.contributor.refereeSigmundová Barbora, Ing.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:52Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T14:59:52Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier72287
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26626-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem nového uspořádání výrobních prostor. Práce je řešena v Tachovské společnosti, která zamýšlí rozšířit současnou výrobní halu o další. Byl vytvořen detailní návrh s uspořádáním strojů a zařízení, uspořádání jednotlivých úseků jak v současné, tak i v požadované nové hale na základě provedených analýz pro převoz mezi sektory. Také zahrnuje navržení interních a externích cest. Návrh řeší i problémy ve výrobě ohledně malého prostoru mezi výrobními stroji a v uličkách.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectuspořádánícs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectcestycs
dc.subjectlogistikacs
dc.titleNávrh nového uspořádání výrobních prostorcs
dc.title.alternativeProposal for new spatial arrangementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrství
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with a proposal for a new spatial arrangement. The thesis is solved in a company in Tachov, which intends to extend the current production hall further. A detailed proposal was created with an arrangement of machines and devices, an arrangement of individual sections in both the current and the wanted new hall based on the analyses performed for the transport between sections. The thesis also includes a proposal for internal and external ways. The proposal solves the issues in manufactory concerning small space between the machines and in the alleys.en
dc.subject.translatedarrangementen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedwaysen
dc.subject.translatedlogisticsen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Veronika_Kratochvilova_2017.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Kratochvilova.pdfPosudek vedoucího práce590,61 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Kratochvilova.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce881,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.