Název: Údržba ventilátorových mlýnů s ohledem na snížení nákladů
Další názvy: Maintenance of fan mills with a view to cost reduction
Autoři: Pavlíček, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Mertl Miroslav, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26632
Klíčová slova: ventilátorový mlýn;mv67.16;strojní zařízení;kotel;údržba;tpm;mlecí deska;rohový pancíř;analýza;racionalizace;koordinace;pracovní příkaz
Klíčová slova v dalším jazyce: ventilator mill;mv67.16;machinery;boiler;maintenance;tpm;grinding plate;corner armor;analysis;rationalization;coordination;work order
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vytvoření náhledu údržbových metod strojního zařízení a provedení analýzy stávajícího stavu údržbových zásahů ventilátorových mlýnů. Na základě navržených změn vedoucích k racionalizaci v údržbě a zavedení těchto změn do praxe je provedeno ekonomické zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the creation of a preview of the machinery maintenance methods and on the analysis of current state of the fan mills maintenance interventions. Economic evaluation is carried out based on the proposed changes leading to the rationalization of maintenance and on the implementation of these changes into practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pavlicek.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Pavlicek.pdfPosudek oponenta práce976,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Pavlicek.pdfPosudek vedoucího práce583,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Pavlicek.pdfPrůběh obhajoby práce793,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.