Title: Údržba ventilátorových mlýnů s ohledem na snížení nákladů
Other Titles: Maintenance of fan mills with a view to cost reduction
Authors: Pavlíček, Marek
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Mertl Miroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26632
Keywords: ventilátorový mlýn;mv67.16;strojní zařízení;kotel;údržba;tpm;mlecí deska;rohový pancíř;analýza;racionalizace;koordinace;pracovní příkaz
Keywords in different language: ventilator mill;mv67.16;machinery;boiler;maintenance;tpm;grinding plate;corner armor;analysis;rationalization;coordination;work order
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na vytvoření náhledu údržbových metod strojního zařízení a provedení analýzy stávajícího stavu údržbových zásahů ventilátorových mlýnů. Na základě navržených změn vedoucích k racionalizaci v údržbě a zavedení těchto změn do praxe je provedeno ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the creation of a preview of the machinery maintenance methods and on the analysis of current state of the fan mills maintenance interventions. Economic evaluation is carried out based on the proposed changes leading to the rationalization of maintenance and on the implementation of these changes into practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavlicek.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Pavlicek.pdfPosudek oponenta práce976,28 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Pavlicek.pdfPosudek vedoucího práce583,27 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Pavlicek.pdfPrůběh obhajoby práce793,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.