Title: Plánování a řízení výroby s pomocí informačního systému
Other Titles: Scheduling and managing of the Production using Information System
Authors: Ročák, Pavel
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26633
Keywords: zakázková výroba;průchod zakázky systémem;uvolnění zakázky do výroby;zpětné plánování;výpočet průběžné doby;mrp.
Keywords in different language: custom production;steam order through the system;release of the order into production;backwards scheduling;the calculation of continuous time;mrp.
Abstract: Cílem tohoto textu je představit čtenáři plánování a řízení výroby. Práce je vytvořena v prostředí zakázkové malosériové výroby ve společnosti Banes s.r.o. v Soběslavi. Je zde uvedena podrobná charakteristika současného stavu plánování v podniku a výroby. V druhé části jsou popsány základní teoretické principy výrobních systémů. Na ně navazuje poslední část, ve které je uveden model zlepšení současného stavu. Ten je založen na výpočtu termínu uvolnění zakázky do výroby. Závěrečná část je zhodnocení navrženého řešení.
Abstract in different language: The goal of this text is introduce production scheduling and managing. The work has been created in the environment of custom and small-series production in Banes Company in Soběslav. The first part describes current state´s analysis of scheduling in the company. The second part explains basic theory of production systems. The third part contains a model for improving current state. . The method is based on calculation of production´s release order. The final part evaluates suggested solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_P_Rocak.pdfPlný text práce7,56 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Rocak.pdfPosudek vedoucího práce841,04 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Rocak.pdfPosudek oponenta práce960,01 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Rocak.pdfPrůběh obhajoby práce850,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.