Název: Plánování a řízení výroby s pomocí informačního systému
Další názvy: Scheduling and managing of the Production using Information System
Autoři: Ročák, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26633
Klíčová slova: zakázková výroba;průchod zakázky systémem;uvolnění zakázky do výroby;zpětné plánování;výpočet průběžné doby;mrp.
Klíčová slova v dalším jazyce: custom production;steam order through the system;release of the order into production;backwards scheduling;the calculation of continuous time;mrp.
Abstrakt: Cílem tohoto textu je představit čtenáři plánování a řízení výroby. Práce je vytvořena v prostředí zakázkové malosériové výroby ve společnosti Banes s.r.o. v Soběslavi. Je zde uvedena podrobná charakteristika současného stavu plánování v podniku a výroby. V druhé části jsou popsány základní teoretické principy výrobních systémů. Na ně navazuje poslední část, ve které je uveden model zlepšení současného stavu. Ten je založen na výpočtu termínu uvolnění zakázky do výroby. Závěrečná část je zhodnocení navrženého řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this text is introduce production scheduling and managing. The work has been created in the environment of custom and small-series production in Banes Company in Soběslav. The first part describes current state´s analysis of scheduling in the company. The second part explains basic theory of production systems. The third part contains a model for improving current state. . The method is based on calculation of production´s release order. The final part evaluates suggested solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_P_Rocak.pdfPlný text práce7,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Rocak.pdfPosudek vedoucího práce841,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Rocak.pdfPosudek oponenta práce960,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Rocak.pdfPrůběh obhajoby práce850,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26633

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.