Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorFejfarová, Lucie
dc.contributor.refereeHořejší Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:53Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T14:59:53Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-1
dc.identifier72362
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26634-
dc.description.abstractCílem bylo vytvoření virtuální návodky, která sníží doposud potřebný čas na zaškolování nových zaměstnanců a tím se dosáhne zvýšení pracovní výkonnosti, snížení možných chyb a z toho plynoucí ulehčení práce díky eliminaci nevhodné montáže a následné demontáže součástek. Čím kratší bude zaškolování nových zaměstnanců, tím dříve budou moci plnohodnotně vykonávat svoji práci a produkovat bezchybné výrobky. Tyto návodky jsou také vhodné, pokud se člověk dostane do neznámé situace a má vykonat nějaký postup práce poprvé v životě.cs
dc.format109 s. (130 700 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmontážní návodkacs
dc.subjectpapírová návodkacs
dc.subjectvirtuální návodkacs
dc.subjectmontážcs
dc.titleVyužití virtuálních montážních návodekcs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim was to create virtual instructions which will reduce the time needed to train new employees in order to improve work performance, reduce mistakes, and relieve work by eliminating inappropriate assembly and dismantling of components. The time of training for new employees will be shorter. These guides are also appropriate if you get into an unknown situation and have to do some work for the first time in your life.en
dc.subject.translatedassembly instructionsen
dc.subject.translatedpaper instructionsen
dc.subject.translatedvirtual instructionsen
dc.subject.translatedassemblyen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fejfarova Lucie.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Fejfarova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Fejfarova.pdfPosudek vedoucího práce839,19 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Fejfarova.pdfPrůběh obhajoby práce786,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.