Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorLedvinová, Tereza
dc.contributor.refereeMiller Antonín, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:51Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T14:59:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier72428
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26640
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou výrobního procesu aplikací metody Value Stream Mapping ve společnosti EvoBus Česká republika, s.r.o. Hlavní cíle práce jsou provést důkladné zmapování současného stavu materiálových toků na svařovně pro konkrétní zakázku, identifikovat úzké místo a problémy ve výrobním procesu. Pomocí mapy budoucího stavu navrhnout a následně realizovat zlepšení procesu výroby.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvalue stream mappingcs
dc.subjectsvařovnacs
dc.subjectmateriálové tokycs
dc.subjectspaghetti diagramcs
dc.subjectzásobycs
dc.titleNávrh způsobu zásobování svařovnycs
dc.title.alternativeSupply methods for welding workplaceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis deals with the analysis of the production process using Value Stream Mapping in EvoBus Česká republika, s.r.o. The main goals of the work are to map the current state of material flows at the welding area for a specific order, to identify the bottlenecks and problems in the production process. Use a map of the future state to design and then implement an improvement in the production process.en
dc.subject.translatedvalue stream mappingen
dc.subject.translatedweldingen
dc.subject.translatedmaterial flowen
dc.subject.translatedspaghetti diagramen
dc.subject.translatedstocksen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ledvinova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ledvinova.pdfPosudek vedoucího práce597,2 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Ledvinova.pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Ledvinova.pdfPrůběh obhajoby práce855,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.