Název: Racionalizace montážní linky
Další názvy: Rationalization of the assembly line
Autoři: Kalvas, Tadeáš
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26643
Klíčová slova: montážní linka;racionalizace;štíhlá výroba (lean);časové analýzy;normování;špagetový diagram;kaizen;kanban;balancování výrobní linky
Klíčová slova v dalším jazyce: assembly line;rationalization;lean;time analysis;standardization;spaghetti diagram;kaizen;kanban;balancing of the production line
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na problematiku racionalizace montážní linky. Mezi hlavní témata práce patří časové a prostorové analýzy a jejich vyhodnocení. Cílem je navržení takových úprav na jednotlivých pracovištích, které povedou k vyšší efektivitě a tím i vyšší produktivitě montážní linky. Práce se zabývá i ergonomií jednotlivých pracovišť, kdy je cílem ověřit správnost pracovních poloh pomocí počítačového softwaru a návrh případného zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma sheet deals with the rationalization of the assembly line while respecting the principles of lean manufacturing. The main themes of this project are time analysis and space analysis and their evaluation. The main goal is to suggest adjustments at individual workplaces, which leads to better efficiency and therefore higher productivity of the assembly line. Secondary goal is to verify rightness of the working position from an ergonomic point of view and to suggest adjustments if necessary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FST_KPV_DP_Kalvas_2017.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Kalvas.pdfPosudek vedoucího práce546,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Kalvas.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Kalvas.pdfPrůběh obhajoby práce808,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26643

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.