Název: Navýšení kapacity výrobní linky
Další názvy: Increasing capacity of production line
Autoři: Knapp, Filip
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kurkin Ondřej, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26644
Klíčová slova: výroba;kapacita;racionalizace;pracovní studie;spotřeba času;prostorové uspořádání;zprůchodnění
Klíčová slova v dalším jazyce: production;capacity;rationalisation;work studies;time consumption;layout;capacity increase
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je zpracování návrhu na navýšení kapacity výrobní linky ve vybraném průmyslovém podniku. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, termíny a metody spojené s analýzou, hodnocením a účinným ovlivňováním produktivity výrobních systémů. V praktické části je uveden popis vybrané společnosti a jejího výrobního systému. Následuje popis postupu zprůchodnění výrobní jednotky. Důraz je kladen především na analýzu výchozího stavu, určení úzkých míst a jejich postupné zprůchodňování prostřednictvím vybraných metod pracovních studií.
Abstrakt v dalším jazyce: Subject of this diploma work is elaboration of proposal for increasing of capacity of production line in a chosen industrial company. Theoretical part describes basic terms and methods associated with analysis, evaluation and effective management of productivity of production systems. Practical part describes chosen industrial company and its production system. After that procedure of increasing of capacity of production line follows. The accent is put especially on thorough analysis of the initial state of assembly line, detection of bottlenecks and increasing of capacity preferentially by the means of chosen methods of working studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KPV_DP_Filip Knapp.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Knapp.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Knapp.pdfPosudek vedoucího práce520,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Knapp.pdfPrůběh obhajoby práce985,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26644

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.