Název: Navržení layoutu ručních pracovišť v nové výrobní hale
Další názvy: Designing the layout piece production in the new production hall
Autoři: Říhová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Zoubek Michal, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26645
Klíčová slova: layout;prostorové uspořádání pracoviště;výroba;ruční pracoviště;zásoby.
Klíčová slova v dalším jazyce: layout;spatial layout of the workplace;production;manual workplace;supplies.
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vypracování návrhu prostorového uspořádání pracoviště v nové výrobní hale. Cílem je navrhnout několik variant layoutu ručních pracovišť. Jsou stanovena kritéria pro zjištění nejvhodnější varianty, na základě multikriteriálního hodnocení je vybrána optimální varianta. Práce se dále zaobírá zásobami a způsobem zavážení na jednotlivá pracoviště.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the elaboration of the spatial layout of the workplace in the new production hall. The main goal of this thesis is to propose several variants of manual layout. Criteria are defined to provide the most appropriate option, and this optimal option is selected based on multi-criteria evaluation. This diploma thesis also concerns supplies and the method of loading on manual workplace.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Rihova.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Rihova.pdfPosudek vedoucího práce544,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Rihova.pdfPosudek oponenta práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Rihova.pdfPrůběh obhajoby práce932,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.