Title: Navržení layoutu ručních pracovišť v nové výrobní hale
Other Titles: Designing the layout piece production in the new production hall
Authors: Říhová, Adéla
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zoubek Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26645
Keywords: layout;prostorové uspořádání pracoviště;výroba;ruční pracoviště;zásoby.
Keywords in different language: layout;spatial layout of the workplace;production;manual workplace;supplies.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na vypracování návrhu prostorového uspořádání pracoviště v nové výrobní hale. Cílem je navrhnout několik variant layoutu ručních pracovišť. Jsou stanovena kritéria pro zjištění nejvhodnější varianty, na základě multikriteriálního hodnocení je vybrána optimální varianta. Práce se dále zaobírá zásobami a způsobem zavážení na jednotlivá pracoviště.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the elaboration of the spatial layout of the workplace in the new production hall. The main goal of this thesis is to propose several variants of manual layout. Criteria are defined to provide the most appropriate option, and this optimal option is selected based on multi-criteria evaluation. This diploma thesis also concerns supplies and the method of loading on manual workplace.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rihova.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Rihova.pdfPosudek vedoucího práce544,18 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Rihova.pdfPosudek oponenta práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Rihova.pdfPrůběh obhajoby práce932,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.