Title: Zavedení TPM ve výrobní organizaci
Other Titles: The introduction of TPM in the manufacturing organization
Authors: Šrámek, Václav
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kamaryt Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26648
Keywords: totálně produktivní údržba;celková efektivita využití strojů a zařízení;business tým
Keywords in different language: total productive maintenance;overall equipment effectivess;business team
Abstract: Diplomová práce analyzuje stávající stav výroby v uvedené výrobní organizaci a zavedením navrhovaného řešení "sledování celkového využívání strojů a zařízení CEZ" přináší dostupný model jako univerzální postup pro zavedení tohoto procesu i v ostatních výrobních celcích akciové společnosti. Na základě tohoto vyhodnocení se okamžitě projeví možnost splnění plánu výroby, při plánování ročního plánu výroby bude k dispozici aktuální stav strojů a zařízení ze strany jeho spolehlivosti, atd.
Abstract in different language: This diploma thesis analyzes the current state of production in stated manufacturing organisation. The introduction of the proposed solution "monitoring of the overall utilization of machinery and equipment (OEE)" offers an universal model for implementation of this process to other manufacturing companies. Outcome of this thesis will provide fast possibility to fulfill production plan and give overall status of machinery, equipment and its reliability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sramek_S15N0043K.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Sramek.pdfPosudek vedoucího práce741,84 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Sramek.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Sramek.pdfPrůběh obhajoby práce923,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.