Název: Zavedení TPM ve výrobní organizaci
Další názvy: The introduction of TPM in the manufacturing organization
Autoři: Šrámek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kamaryt Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26648
Klíčová slova: totálně produktivní údržba;celková efektivita využití strojů a zařízení;business tým
Klíčová slova v dalším jazyce: total productive maintenance;overall equipment effectivess;business team
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje stávající stav výroby v uvedené výrobní organizaci a zavedením navrhovaného řešení "sledování celkového využívání strojů a zařízení CEZ" přináší dostupný model jako univerzální postup pro zavedení tohoto procesu i v ostatních výrobních celcích akciové společnosti. Na základě tohoto vyhodnocení se okamžitě projeví možnost splnění plánu výroby, při plánování ročního plánu výroby bude k dispozici aktuální stav strojů a zařízení ze strany jeho spolehlivosti, atd.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis analyzes the current state of production in stated manufacturing organisation. The introduction of the proposed solution "monitoring of the overall utilization of machinery and equipment (OEE)" offers an universal model for implementation of this process to other manufacturing companies. Outcome of this thesis will provide fast possibility to fulfill production plan and give overall status of machinery, equipment and its reliability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPV) / Theses (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sramek_S15N0043K.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Sramek.pdfPosudek vedoucího práce741,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Sramek.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Sramek.pdfPrůběh obhajoby práce923,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26648

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.