Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorDivišová, Monika
dc.contributor.refereeMarianová Veronika, Ing.
dc.date.accepted2017-1-31
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:58Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T14:59:58Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-12-12
dc.identifier71378
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26669-
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá režimem reverse charge v České republice, jak ve vztahu k mezinárodnímu obchodu, tak i k tuzemským plněním. V první části diplomové práce je uvedena historie režimu reverse charge z obecného hlediska, poté následuje historie zavádění režimu reverse charge do legislativy České republiky. Následně je diplomová práce rozdělena na mezinárodní reverse charge a tuzemský reverse charge. Každý z těchto mechanismů má svá vlastní pravidla a v praxi jsou oba mechanismy často využívány. Poslední část diplomové práce poukazuje na možné problémy spojené s aplikací režimu reverse charge v tuzemsku. Tyto problémy jsou vysvětleny na příkladech z praxe, které jsou získány z interních podkladů společnosti APOS daně s.r.o..cs
dc.format157 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdaň z přidané hodnotycs
dc.subjectmezinárodní reverse chargecs
dc.subjecttuzemský reverse chargecs
dc.subjectdodání zlatacs
dc.subjectdodání použitého materiálu a šrotucs
dc.subjectdodání nemovitostics
dc.subjectposkytnutí stavebních a montážních pracícs
dc.subjectpřevod emisních povolenekcs
dc.subjectdodání vybraného zbožícs
dc.subjectdodání elektřinycs
dc.subjectplynu a dodání certifikátů elektřinycs
dc.subjectposkytnutí telekomunikačních služebcs
dc.subjectmechanismus rychlé reakcecs
dc.subjectzávazné posouzenícs
dc.subjectkontrolní hlášení.cs
dc.titleDaň z přidané hodnoty - režim přenesení daňové povinnostics
dc.title.alternativeValue added tax - the reverse chargeen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with reverse charge regime in the Czech Republic in relation to international trade and to domestic fulfilment as well. First part of this thesis describes history of reverse charge regime from the general point of view. Then it introduces history of implementation of reverse charge regime into the Czech Republic's legislation. Next part of the thesis is divided into two parts international reverse charge and domestic reverse charge. Each of these mechanisms has its own rules. In practice both of them are used very often. Last part of this thesis points out potential problems while applying reverse charge inland. These issues are explained referring to practical examples, which were obtained from internal sources of the APOS company daně s.r.o.en
dc.subject.translatedvalue added taxen
dc.subject.translatedreverse charge in international tradeen
dc.subject.translateddomestic reverse chargeen
dc.subject.translatedthe supply of golden
dc.subject.translatedsupplies of used materials and scrapen
dc.subject.translatedsupply of immovable propertyen
dc.subject.translatedthe provision of construction and assembly worken
dc.subject.translatedthe transfer of emission allowancesen
dc.subject.translatedthe supply of selected goodsen
dc.subject.translatedthe supply of electricityen
dc.subject.translatedgas and providing certificates of gas and electricityen
dc.subject.translatedthe provision of telecommunications servicesen
dc.subject.translatedmechanism of fast reactionen
dc.subject.translatedbinding assessmenten
dc.subject.translatedvat control statement.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce6,49 MBAdobe PDFView/Open
pv_divisova.pdfPosudek vedoucího práce826,39 kBAdobe PDFView/Open
po_divisova.pdfPosudek oponenta práce827,44 kBAdobe PDFView/Open
obh_divisova.pdfPrůběh obhajoby práce123,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.