Title: Vývoj přístupů k měření a řízení finanční výkonnosti podniku
Other Titles: Development of approaches to measuring and managing the financial performance of the company
Authors: Křížová, Lucie
Advisor: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26677
Keywords: finanční výkonnost;tradiční ukazatele;hodnotové ukazatele;finanční analýza
Keywords in different language: financial performance;traditional indicators;value indicators;financial analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vývoj přístupů v oblastech měření a řízení finanční výkonnosti podniku. První část práce je určena definování pojmů využívaných v diplomové práci. Následně stanovení vybraných ukazatelů využívaných pří řízení finanční výkonnosti podniku. Definované ukazatele jsou následně využity při hodnocení vybraného podnikatelského subjektu, tomu je věnována druhá část práce. Zde dochází k představení podniku a jeho hlavní činnosti. Následně jsou aplikovány vybrané ukazatele a zhodnocena finanční výkonnost podniku. Na základě zhodnocení finanční výkonnosti jsou následně stanovena doporučení pro podnik.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to the development of approaches in measuring and managing the financial performance of the company. The first part of the thesis is intended to define the terms used in the thesis. Following is the determination of selected indicators used to manage the company's financial performance. The second part of the thesis is devoted to these specific indicators that are then used in the evaluation of the selected business subject. In this chapter the main activities of the subject are presented. Subsequently, selected indicators are applied and the financial performance of the company is assessed. Recommendations based on the financial performance assessment of the company are subsequently presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lucie_Krizova.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Krizova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce828,11 kBAdobe PDFView/Open
Krizova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce211,84 kBAdobe PDFView/Open
Krizova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce771,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.