Název: Vývoj přístupů k měření a řízení finanční výkonnosti podniku
Další názvy: Development of approaches to measuring and managing the financial performance of the company
Autoři: Křížová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26677
Klíčová slova: finanční výkonnost;tradiční ukazatele;hodnotové ukazatele;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: financial performance;traditional indicators;value indicators;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vývoj přístupů v oblastech měření a řízení finanční výkonnosti podniku. První část práce je určena definování pojmů využívaných v diplomové práci. Následně stanovení vybraných ukazatelů využívaných pří řízení finanční výkonnosti podniku. Definované ukazatele jsou následně využity při hodnocení vybraného podnikatelského subjektu, tomu je věnována druhá část práce. Zde dochází k představení podniku a jeho hlavní činnosti. Následně jsou aplikovány vybrané ukazatele a zhodnocena finanční výkonnost podniku. Na základě zhodnocení finanční výkonnosti jsou následně stanovena doporučení pro podnik.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dedicated to the development of approaches in measuring and managing the financial performance of the company. The first part of the thesis is intended to define the terms used in the thesis. Following is the determination of selected indicators used to manage the company's financial performance. The second part of the thesis is devoted to these specific indicators that are then used in the evaluation of the selected business subject. In this chapter the main activities of the subject are presented. Subsequently, selected indicators are applied and the financial performance of the company is assessed. Recommendations based on the financial performance assessment of the company are subsequently presented.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 24. 04. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lucie_Krizova.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rozhodnuti o nezverejneni_Krizova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP318,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Krizova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce828,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce211,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce771,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.