Název: Hodnocení finanční situace a výkonnosti lesnických společností
Další názvy: Reviw of financial situation and efficiency of forestry companies
Autoři: Mikovčáková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Oponent: Major Vladimír, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26681
Klíčová slova: lesnictví;lesní podnik;účetní specifika;finanční situace
Klíčová slova v dalším jazyce: forestry;forestry enterprise;accounting specifics;financial situation
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na hodnocení finanční situace a výkonnosti lesnických společností na území České republiky. V teoretické části se zabývá především charakteristikou podnikání v lesnictví, definicí lesního podniku a způsoby evidence podnikatelské činnosti v lesnictví. V praktické části je nejprve vytvořena struktura lesnických společností a je představen vzorek zvolených podnikatelských subjektů. Následně jsou identifikována specifika v účtování, oceňování a vykazování jednotlivých druhů lesnických společností a prostřednictvím zvolených ukazatelů finanční analýzy je demonstrován vliv těchto specifik na jejich finanční situaci a výkonnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on evaluation of financial situation and efficiency of forestry companies in the territory of the Czech Republic. The theoretical part deals with the characteristics of forestry business, the definition of a forestry enterprise and records of forestry business activities. In the practical part, the structure of forestry companies is established the first and a sample of business entities is presented. Then specifics in accounting, valuation and reporting of individual types of forestry companies are identified and through the selected financial analysis indicators, the impact of these specifics on their financial situation and performance is demonstrated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Mikovcakova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikovcakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikovcakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce585,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikovcakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce189,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.