Název: Dokumentace integrovaného systému managementu s využitím programu Enterprise Architect
Další názvy: The Documentation of Integrated Management System with Enterprise Architect software application
Autoři: Koška, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Steiner, František
Oponent: Mejzlík, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2670
Klíčová slova: systém managementu;integrovaný systém managementu;podniková architektura;dokumentace systému managementu;modelování procesů
Klíčová slova v dalším jazyce: management system;enterprise architecture;management documentation;process modelling;integrated management system
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřená na dokumentaci integrovaného systému managementu. V první části práce je popsána historie dokumentace systémů managementu, v další části je představeno a vyhodnoceno prostředí Enterprise Architect. Stěžejní část představuje návrh konceptu dokumentace systému managementu vybrané firmy, přičemž jeden vybraný interní firemní proces je analyzován detailněji. V závěru práce je vyhodnoceno prostředí Enterprise Architect a modelované procesy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presented below is focused on documentation of an integrated management system. The first part describes the history of documentation management systems, in the next section is introduced and evaluated the interface Enterprise Architect. The fundamental part contains a suggestion of a concept of the documentation management system defined company. Then a chosen internal business process is analysed in detail. In conclusion, the interface Enterprise Architect is evaluated work and modelled processes as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MiroslavKoska_2012.pdfPlný text práce7,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047330_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koska_O.pdfPosudek oponenta práce547,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047330_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.