Title: HIL testování - zpracování obrazu
Other Titles: HIL testing - image processing
Authors: Matějka, Ladislav
Advisor: Holota, Radek
Referee: Hanzlík, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2674
Keywords: HiL;CAN;automatická optická inspekce;palubní přístroje;rozpoznání obrazu;kamery;test;PROVEtech;NI Vision Builder
Keywords in different language: HiL;CAN;automated optical inspection;on-board devices;image recognition;cameras;test;PROVEtech;NI Vision Builder
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá implementací systému strojového vidění do klasického HiL testování. V první části jsou teoretické informace o HiL testování, simulátoru ?HiL, který je použit pro řešení této úlohy a specifikace testované přístrojové desky. V druhé části je zpracován návrh a realizace testovacího stavu. Dále jsou zde popsány možnosti výběru kamer a softwaru pro realizaci. Třetí část se zabývá samotnou realizací a programováním v dvou softwarových prostředích a to NI Vision Builder for Automated Inspection a testovacím prostředím PROVEtech:TA. V příloze je uvedeno několik ukázkových testů.
Abstract in different language: This master thesis deals with implementation system of machine vision in to classical HiL testing. In the first part there is theoretical information about HiL testing, ?HiL simulator, which is used for solution of this thesis and specification of tested on-board devices. In the second part there is processed plan and realization of testing state. Furthermore are described ways and means of choices for cameras and software for realization. The third part deals with realization and coding in two software environments. As first is it software NI Vision Builder for Automated Inspection and as second is it testing environments PROVEtech:TA. Some of samples tests are in attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ladislav_Matejka_HiL testovani - zpracovani obrazu.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Matejka_V.pdfPosudek vedoucího práce571,96 kBAdobe PDFView/Open
047334_oponent.pdfPosudek oponenta práce462,71 kBAdobe PDFView/Open
047334_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.