Název: HIL testování - zpracování obrazu
Další názvy: HIL testing - image processing
Autoři: Matějka, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Holota, Radek
Oponent: Hanzlík, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2674
Klíčová slova: HiL;CAN;automatická optická inspekce;palubní přístroje;rozpoznání obrazu;kamery;test;PROVEtech;NI Vision Builder
Klíčová slova v dalším jazyce: HiL;CAN;automated optical inspection;on-board devices;image recognition;cameras;test;PROVEtech;NI Vision Builder
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá implementací systému strojového vidění do klasického HiL testování. V první části jsou teoretické informace o HiL testování, simulátoru ?HiL, který je použit pro řešení této úlohy a specifikace testované přístrojové desky. V druhé části je zpracován návrh a realizace testovacího stavu. Dále jsou zde popsány možnosti výběru kamer a softwaru pro realizaci. Třetí část se zabývá samotnou realizací a programováním v dvou softwarových prostředích a to NI Vision Builder for Automated Inspection a testovacím prostředím PROVEtech:TA. V příloze je uvedeno několik ukázkových testů.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with implementation system of machine vision in to classical HiL testing. In the first part there is theoretical information about HiL testing, ?HiL simulator, which is used for solution of this thesis and specification of tested on-board devices. In the second part there is processed plan and realization of testing state. Furthermore are described ways and means of choices for cameras and software for realization. The third part deals with realization and coding in two software environments. As first is it software NI Vision Builder for Automated Inspection and as second is it testing environments PROVEtech:TA. Some of samples tests are in attachments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ladislav_Matejka_HiL testovani - zpracovani obrazu.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejka_V.pdfPosudek vedoucího práce571,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047334_oponent.pdfPosudek oponenta práce462,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047334_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2674

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.