Title: Translation of a Text Dealing with British Cultural Studies with a Commentary and a Glossary
Other Titles: Translation of a Text Dealing with British Cultural Studies with a Commentary and a Glossary
Authors: Gebhartová, Iveta
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26741
Keywords: překlad obecně;překladatel;proces překladu;antropologie obecně;kulturní antropologie;terénní výzkum v kulturní antropologii;překlad z aj do čj;glosář;analýza textu;morfo-syntaktická rovina;stylistická rovina;lexikální rovina
Keywords in different language: translation in general;the translator;the translation process;anthropology in general;cultural anthropology;field research in cultural anthropology;translation from english into czech;glossary;text analysis;morpho-syntactical level;stylistic level;lexical level
Abstract: Bakalářská práce Překlad textu z oblasti britských kulturních studií s komentářem a glosářem se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část je věnována teorii překladu, kterou tvoří základní informace o překladu, překladateli, překladatelském procesu, a základům z oblasti antropologie, které tvoří základní informace o antropologii, její subdisciplíně kulturní antropologii a terénnímu výzkumu v kulturní antropologii. Praktickou část tvoří překlad vybraných kapitol z antropologické studie Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour od britské antropoložky Kate Fox, dále obsahuje glosář a komentář k textu.
Abstract in different language: The Bachelor thesis Translation of a Text dealing with British Cultural studies with a Commentary and a Glossary is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part concerns the topic of Translation theory, thus general information about the Translation, the subject of Translator and the Translation process, and the basics from the field of Anthropology, thus general information about this discipline, its sub-discipline of Cultural anthropology and the Field research in the cultural anthropology. The practical part contains translation of the selected chapters form the book Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour written by Kate Fox, which is an anthropological study. Further it contains the glossary and the commentary of the text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Iveta Gebhartova-Translation of a Text dealing with British Cultural Studies with a Commentary and a Glossary.pdfPlný text práce950,52 kBAdobe PDFView/Open
Gebhartova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce460,24 kBAdobe PDFView/Open
Gebhartova - oponent.pdfPosudek oponenta práce703,58 kBAdobe PDFView/Open
Gebhartova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce346,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.