Title: History of Performance Art in American context and its interpretation in Mass Media
Other Titles: History of Performance Art in American context and its interpretation in Mass Media
Authors: Hrabáková, Andrea
Advisor: Kohout Milan, Ing. et BcA.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26742
Keywords: performační umění;historie performačního umění;usa;průzkum veřejného mínění v čr;dotazníková metoda
Keywords in different language: performance art;history of performance art;usa;survey data collection in the czech republic;questionnaire
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s uměleckým fenoménem performačního umění a jeho historií se zvláštním zřetelem na USA. K tomu slouží zejména teoretická část této práce. V ní je čtenář obeznámen s historií performačního umění, výraznými uměleckými osobnostmi a stěžejními díly jednotlivých období. Praktická část této práce slouží k porozumění vztahu mezi performačním uměním a širokou veřejností. Zkoumá všeobecné povědomí o tomto fenoménu a vztah české veřejnosti k jeho jednotlivým uměleckým formám. Práce je doplněna obrázkovou přílohou vztahující se k praktické části. Tyto obrázky byly součástí online dotazníku, který sloužil autorovi jako hlavní nástroj sběru dat.
Abstract in different language: The aim of the bachelor's thesis is to inform the reader about the artistic phenomenon of performance art and its history with regard to the USA. The theoretical part is therefore dedicated to this aim. There, the history of performance art, distinguished performance artists and characteristic works of each particular era are explained to the reader. The practical part of the present thesis is designed to understand the relation between performance art and the general public. It investigates general awareness about the phenomenon and relation of the Czechs to particular forms of performance art. A part of the thesis is appendix containing pictures relating to the practical part. These pictures were part of the questionnaire, which has served the author as a main data collection tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hrabakova_2017.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hrabakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,26 kBAdobe PDFView/Open
Hrabakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce548,33 kBAdobe PDFView/Open
Hrabakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce338,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.