Title: Bergsonova koncepce umění
Other Titles: Bergson´s Conception of Art
Authors: Baranová, Miroslava
Advisor: Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26754
Keywords: bergson henri;filozofie umění;francouzská filozofie;sugesce;trvání;intuice;prostor;čas;smích
Keywords in different language: bergson henri;philosophy of art;french philosophy;suggestion;duration;intuition;space;time;laugh
Abstract: V této práci se zabýváme estetickým systémem francouzského filosofa 19. století Henriho Bergsona. Cílem studie je představit názory Henriho Bergsona na umění. Analyzujeme Bergsonovu filosofii v jeho pracích s přihlédnutím k estetickým problémům, které zde řeší. Hlavní částí této práce je rozbor jeho studie Čas a svoboda. Zde se zabýváme klíčovým pojmem Bergsonovy filosofie "trváním".
Abstract in different language: In this thesis, we analyze aesthetic systém of 19th century French philosopher Henri Bergson. The study aims to present Henri Bergson´s opinions concerning art. We analyze Bergson´s philosophy in this works with emphasis on aesthetic problem, which is solved in this works. Main part of this thesis analyzes his work Time and Free Will. Here we analyze his key term durativ of Bergson´s philosophy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Baranova.pdfPlný text práce229,13 kBAdobe PDFView/Open
baranova_sevcik.pdfPosudek vedoucího práce239,02 kBAdobe PDFView/Open
blahutkova_baranova.jpegPosudek oponenta práce282,58 kBJPEGView/Open
baranova_O.pdfPrůběh obhajoby práce438,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.