Název: Implementace systému řízení dokumentace ve zkušební laboratoři
Další názvy: Document Management System Implementation in Testing Laboratory
Autoři: Karlík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Steiner, František
Oponent: Tupa, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2676
Klíčová slova: systém řízení dokumentace;DMS;akreditovaná zkušební laboratoř;řízení dokumentace;SharePoint
Klíčová slova v dalším jazyce: document management system;DMS;accredited testing laboratory;document management;SharePoint
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je implementace systému řízení dokumentace do zkušební laboratoře. Tato práce popisuje funkce, možnosti a architekturu systémů řízení dokumentů. Dále pojednává o základních pojmech a principech z oblasti akreditace, zejména pak o problematice akreditace zkušebních laboratoří. V další části práce jsou analyzovány dokumenty a záznamy zkušební laboratoře, jejich rozdělení a označování. Součástí práce je popis možností a funkcí systému řízení dokumentace Windows SharePoint Services. V poslední části této práce je uvedeno konkrétní nastavení systému řízení dokumentů ve zkušební laboratoři.
Abstrakt v dalším jazyce: Document Management System Implementation in Testing Laboratory. The aim of this Diploma thesis is the implementation of a document management system into the testing laboratory. This thesis describes the functionality, possibilities, and architecture of document management systems. Furthermore it discusses the basic terms and principles in the field of accreditation ? especially the accreditation of the testing laboratories. In the next part of the thesis, documents and testing laboratory?s records are being analyzed together with their division and marks. The thesis includes the description of possibilities and functionality of document management system ? Windows SharePoint Services. In the last part of the thesis, there is introduced the specific setting of the document management system in the testing laboratory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047336_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlik_O.pdfPosudek oponenta práce720,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047336_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce112,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.